Landart
Jordliv

Jordliv

Leder for Ørland Bondelag, Arne Hernes, laget et verk om jordvern (matjord) på en av sine teiger (medhjelper Reidar Hernes). Storsamfunnet presser matjordarealene generelt i Norge og i Ørland kommune, spesielt med nye arealbehov for industri, boligbygging og flyplassutbygging.
Verket er utført med bred pensel (3m bred rotorharv). Arne Hernes vil med dette verket ytre sin mening om viktigheten om å ta vare på matjorda. Dette er for tiden høyaktuelt på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Året 2015 er FNs internasjonale år for levende matjord.
Dette er det første temporære verket i LANDART som kommer til Fosen i år.