Seminar

Kunst i offentlig rom

Velkommen til heldagsseminar om kunst i offentlige rom på Ørland Kultursenter 15. september. galleriMOLO er initiativtaker og arrangerer, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Ørland kommune og Trøndelag senter for samtidskunst, seminaret hvor pågående regionale byggeprosjekt og kommunale kunstsatsninger skal presenteres.

Målsetningen med seminaret er
•å inspirere.
•skape engasjement og vilje til å initiere nye kunstsatsninger i Midt-Norge.
•øke forståelsen av og kunnskap om kunstens rolle og betydning være seg i bygg, uterom eller i stedsutvikling.
•å skape en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennom nettverk for og med kommuner i regionen.

PROGRAM
10.30 Velkommen v/Njaal Nordset, galleriMolo
10.45 Kort presentasjon av Trøndelag Senter for Samtidskunsts kompetanse og tjenester i feltet kunst i offentlige rom i regionen v/ Randi Martine Brockmann, daglig leder.
11.00 «Kunst i distriktet utfordrer oss og gir større takhøyde» Åfjord kommune v/Vibeke Stjern (ordfører), kurator Kirsten Berthelsen og Ingrid Langklopp, Stokkøya
11.20 Prosjekt Jakob –Nytt kulturhus i Steinkjer v/prosjektleder Jomar Ertsgaard WSP Norge/Steinkjer kommune
12.45 KOROs lokalsamfunnsutvikling v/ Truls Ramberg, kurator kunstseksjonen KORO (via zoom)
13.15 Kunstprosjektet ved nye Ørland flystasjon v/Anna Katharina Haukeland, seniorrådgiver kunstseksjonen KORO.
13.40 «Nyere kunstprosjekt, samarbeid i Trondheim» v/seniorrådgiver Berit Kirksæther Trondheim kommune
14.15 «Surnadal Billag» Presentasjon v/ daglig leder Jon Arne Mogstad.
14.45 Erfarings- og kunnskapsdeling i plenum. Innledes av Steinar Haugen, fagleder kultur Skaun kommune
15.30 Oppsummering og avslutning