Om galleriMOLO

Et prosjekt for stedsutvikling av Fosen på kysten av Trøndelag. Vi skal arbeide for å skaffe nasjonal- og internasjonal kunst av høy kvalitet og plassere Fosen på det nasjonale kunstkartet.

Visjon:
Prosjektet skal skaffe internasjonal kunst av høy kvalitet til Fosen.
Plassere Fosen på det nasjonale kunstkartet.

Organisasjonsnummer: 912 747 425
Konto nr: Ørland Sparebank 4290.50.21065