Oppdatert kart for KulTur

Har du lyst på en opplevelsestur?
Link til kart for kort eller lang KulTur-løype finner du her:

http://www.galleriMOLO.no/kultur

mvh oss i galleriMOLO