Kunst på nye turveier

Kunst på nye turveier

Prosjektet “Kunst på nye turveier” med kunstner Kim Winberg. Det er fem fuglebilder plassert langs de nye turveiene på Ørland. Prosjektet er sponset av Gjensidige Stiftelsen, Ørland Sparebank og Besøkssenter våtmark Ørland.

Remember

Remember

Kunstner/Artist: @xuli_w. Et pilotprosjekt til “Atlantic wall”. Tittel:Remember. Kurator: Viktor Rakov Gjengaar. Sted: Hovdetåa på Brekstad.

KulTur

KulTur

I kystbyen Brekstad er det nå plassert ut en del skulpturer og andre verker av kunstnerisk høy kvalitet. Dette ønsker nå Gallerimolo å gjøre mer tilgjengelig ved hjelp av en tilrettelagt turløype hvor det informeres om kunstverket og kunstneren bak verket.Løypen vil være på ca. 1.1 km og fremme lokal folkehelse og tilrettelegge for at ikke minst besøkende får en […]

Bondesjakk

Bondesjakk

LANDART Fosen deltar med bondesjakk performance i megaformat under Bygdadagene på Austrått på Ørland. Leder i Ørland Bondelag og leder i Bjugn Bondelag til bondesjakkdyst på jordet mellom Austråttborgen og Austrått Gård. Det hele vil bli filmet med drone og overført live på skjerm.

Landart Fosen

Landart Fosen

LANDART Fosen er et relasjonelt og stedsspesifikt prosjekt hvor kunstverkene blir produsert av lokale bønder i kommunene Ørland og Bjugn, i samarbeid med kunstnere. Under LANDART Fosen kan man oppleve landartprosjekter i stort og lite format. Naturen setter premissene for utførelsen av de temporære verkene, som vil være i en konstant endringsprosess i takt med omgivelsene.  Kuratorer: Mari Meen Halsøy, […]

Jordliv

Jordliv

Leder for Ørland Bondelag, Arne Hernes, laget et verk om jordvern (matjord) på en av sine teiger (medhjelper Reidar Hernes). Storsamfunnet presser matjordarealene generelt i Norge og i Ørland kommune, spesielt med nye arealbehov for industri, boligbygging og flyplassutbygging.Verket er utført med bred pensel (3m bred rotorharv). Arne Hernes vil med dette verket ytre sin mening om viktigheten om å […]