Bondesjakk

Bondesjakk

LANDART Fosen deltar med bondesjakk performance i megaformat under Bygdadagene på Austrått på Ørland. Leder i Ørland Bondelag og leder i Bjugn Bondelag til bondesjakkdyst på jordet mellom Austråttborgen og Austrått Gård. Det hele vil bli filmet med drone og overført live på skjerm.

Landart Fosen

Landart Fosen

LANDART Fosen er et relasjonelt og stedsspesifikt prosjekt hvor kunstverkene blir produsert av lokale bønder i kommunene Ørland og Bjugn, i samarbeid med kunstnere. Under LANDART Fosen kan man oppleve landartprosjekter i stort og lite format. Naturen setter premissene for utførelsen av de temporære verkene, som vil være i en konstant endringsprosess i takt med omgivelsene.  Kuratorer: Mari Meen Halsøy, […]

Jordliv

Jordliv

Leder for Ørland Bondelag, Arne Hernes, laget et verk om jordvern (matjord) på en av sine teiger (medhjelper Reidar Hernes). Storsamfunnet presser matjordarealene generelt i Norge og i Ørland kommune, spesielt med nye arealbehov for industri, boligbygging og flyplassutbygging.Verket er utført med bred pensel (3m bred rotorharv). Arne Hernes vil med dette verket ytre sin mening om viktigheten om å […]