Video-rapport fra seminaret “Kunst i offentlig rom”

Ved å klikke på tidspunkt/tekst i programmet vil du få tilgang til opptakene av seminaret foredragsholdere.

Velkommen til dokumentasjonen av et heldagsseminar om kunst i offentlige rom på Ørland Kultursenter 15. september. galleriMOLO som initiativtaker og arrangerer, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Ørland kommune og Trøndelag senter for samtidskunst, seminaret hvor pågående regionale byggeprosjekt og kommunale kunstsatsninger ble presenteres.

Målsetningen med seminaret var
•å inspirere.
•å skape engasjement og vilje til å initiere nye kunstsatsninger i Midt-Norge.
•å øke forståelsen av og kunnskap om kunstens rolle og betydning være seg i bygg, uterom eller i stedsutvikling.
•å skape en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling gjennom nettverk for og med kommuner i regionen.

PROGRAM
–>Ved å klikke på tidspunkt/tekst i programmet vil du få tilgang til opptakene av seminaret foredragsholdere.<--

  • 10.30 Velkommen v/Njaal Norset, galleriMolo

  • 10.45 Kort presentasjon av Trøndelag Senter for Samtidskunsts kompetanse og tjenester i feltet kunst i offentlige rom i regionen v/ Randi Martine Brockmann, daglig leder

  • 11.00 «Kunst i distriktet utfordrer oss og gir større takhøyde» Åfjord kommune v/Vibeke Stjern (ordfører), kurator Kirsten Berthelsen og Ingrid Langklopp, Stokkøya

  • 11.20 Prosjekt Jakob –Nytt kulturhus i Steinkjer v/prosjektleder Jomar Ertsgaard WSP Norge/Steinkjer kommune

  • 12.45 KOROs lokalsamfunnsutvikling v/ Truls Ramberg, kurator kunstseksjonen KORO (via zoom)

  • 13.15 Kunstprosjektet ved nye Ørland flystasjon v/Anna Katharina Haukeland, seniorrådgiver kunstseksjonen KORO

  • 13.40 «Nyere kunstprosjekt, samarbeid i Trondheim» v/seniorrådgiver Berit Kirksæther Trondheim kommune

  • 14.15 «Surnadal Billag» Presentasjon v/ daglig leder Jon Arne Mogstad

  • 14.45 Erfarings- og kunnskapsdeling i plenum. Innledes av Steinar Haugen, fagleder kultur Skaun kommune

  • 15.30 Oppsummering og avslutning